AghaRTA Band feat. Karel Ruzicka jr.

AghaRTA Jazz Centrum, Železná 491/16, Prague 1

AghaRTA Band feat. Karel Ruzicka jr.

Adam Tvrdy - guitar Ondrej Kabrna - piano Vit Svec - bass Michal Hejna - drums Karel Ruzicka Jr. - saxes